Vlot van vraag naar aanbod
 

Van Heck - Interpieces vormt al vele jaren dé brug tussen autofabrikanten en grossiers voor garagehouders. Wij brengen vraag en aanbod van automaterialen altijd vlot en adequaat samen.

Lees meer over onze achtergrond én unieke aanpak…

 
 
automaterialen

Nieuws en actualiteiten
 
  30-06-2017
Wedstrijdreglement - LinkedIn

Het onderstaand reglement is van toepassing op de actie ‘Volg ons op LinkedIn en maak kans op een ligzetel van Central Park ter waarde van 50 euro”‘ van Van Heck Interpieces.

 

Artikel 1: De Organisator

 

De wedstrijd wordt georganiseerd door Van Heck Interpieces, havendoklaan 14, 1804 Vilvoorde, zonder verplichting tot aankopen

 

Artikel 2: Voorwaarden

 

De deelname aan deze wedstrijd staat open voor personen die in België wonen en bij aanvang van de wedstrijd achttien (18) jaar of ouder zijn. Minderjarigen kunnen evenwel enkel deelnemen op voorwaarde dat ze de toestemming hebben van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent). Op eerste verzoek van Van Heck Interpieces, dient deze toestemming te worden overgemaakt.

 

De werknemers van Van Heck Interpieces mogen niet deelnemen aan deze wedstrijd.

 

Mogen evenmin deelnemen aan deze wedstrijd: familieleden in de eerste graad van bovengenoemde personen en personen die op hetzelfde adres wonen dan de werknemers van Van Heck Interpieces.

 

Door aan de wedstrijd deel te nemen, gaan de deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met de spelregels en het wedstrijdreglement.

 

Elke poging tot fraude zal onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken Deelnemer en/of de begunstigde van de fraude, onverminderd de overige rechtsmiddelen van de organisatie.

 

Van heck Interpieces  behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd voor omstandigheden buiten zijn wil om.

 

Van Heck Interpieces kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van deze wedstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van mail-berichten, de laattijdige ontvangst, de identificatie, enz.

 

In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal Van Heck Interpieces elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze wedstrijd te verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.

 

Van Heck Interpieces is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan de wedstrijd of gebruik of inzet van de prijs.

 

In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist Van Heck Interpieces.

 

Van Heck Interpieces behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de wedstrijd op elk door haar gewenst moment te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen.

 

De persoonlijke gegevens van de deelnemers zullen worden bewaard en worden elektronisch verwerkt in overeenstemming met de Europese voorschriften voor de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens.

 

Artikel 3: Looptijd van de Wedstrijd

 

Begin van de wedstrijd: 03-07-2017

Einde van de wedstrijd: 30-07-2017

 

Artikel 4: Deelname

 

Om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd moet de deelnemer vóór 30 juli 2017 zichzelf lid gemaakt hebben van de LinkedIn – van Van Heck Interpieces.

 

Artikel 5: De prijs

 

De winnaar krijgt als prijs een ligzetel van Central Park ter waarde van 50 euro.

 

De prijs kan niet worden vervangen door een geldbedrag of willekeurig welke andere compensatie.

 

Van Heck Interpieces kan niet verantwoordelijk worden geacht bij het verkeerd leveren van de prijs, ten gevolge van foutieve gegevens, zoals naam, leveradres, postcode,… Bij onmogelijke levering bijft Van Heck Interpieces eigenaar van de prijs.

 

Van Heck Interpieces  kan, indien hij daar buiten zijn wil om door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een vergelijkbare en gelijkwaardige prijs vervangen.

 

Artikel 6: De Winnaar

 

De winnaar wordt op totaal arbitraire wijze gekozen. Uit het aantal mensen dat zich tijdens de looptijd van de wedstrijd lid hebben gemaakt van de LinkedIn pagina van Van Heck Interpieces wordt willekeurig één winnaar geselecteerd.

 

De winnaar wordt eerst persoonlijk verwittigd, vervolgens wordt deze via de nieuwsbrief bekend gemaakt.

 

Artikel 7: Wetgeving

 

De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving, en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze wedstrijd, en welke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brussel.Lees verder…
   
 
Meer nieuws en actualiteiten
 
   
 
  Van Heck interpieces | Havendoklaan 14 | 1804 Vilvoorde | Openingstijden: ma t/m do 8.30u - 18.00u en vr 8.30u - 17.00u